About

Eğitim
Lisans  : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü 1993.
Y.Lisans  : Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği A.B.D. 1996.
Doktora  : Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği A.B.D. 2003.
Verdiği Dersler
Akademik Birim Bölüm Ders Adı
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makina Dinamiği
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Sistem Modelleme ve Otomatik Kontrol
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Titreşimler
Fen Bilimleri Enstitüsü Mekanik Sistemlerin Dinamiği
Fen Bilimleri Enstitüsü Katı Ortam Akustiği
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Dinamik
Bilimsel Yayınları  
Science Citation Index’ te Taranan Dergilerdeki Yayınlar
Hakan Arslan, Nizami Aktürk   An investigation of rolling element vibrations caused by local defects,    Journal of Tribology, Cilt:130, Sayı:4, Sayfa:1-12.
Yurtiçi Dergi Yayınları
1. Hakan ARSLAN   “Bilyalı Rulman Elamanlarındaki Fiziksel Kusurların Titreşim Analizi Metodu Kullanılarak Tespiti”,    Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 1-2, Sayfa: 103-113, 2003.
2. Sadettin Orhan, Hakan Arslan ve Nizami Aktürk   “Rulman Arızalarının Titreşim Analizi ile Belirlenmesi”,    Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı: 2, Sayfa: 39-48, 2003. 
3. Hakan Arslan, Sadettin Orhan ve Nizami Aktürk   “Bilyalı Rulman Hasarlarının Neden Olduğu Titreşimlerin Modellenmesi”,    Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:18, Sayı: 4, Sayfa: 123-146, 2003.
4. Hakan Arslan ve Nizami Aktürk   “Açısal Temaslı Bilyalı Rulmanlarda Bilya Titreşimlerinin İncelenmesi”,    Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi’ Cilt:19, Sayı: 3, Sayfa: 305-312, 2004.
5. Hakan ARSLAN, Ersan ASLAN ve Nizami AKTÜRK   “Bilyalı Rulman Hasarlarının Titreşim Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”,    Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı: 3, Sayfa: 541-552, 2006.
6. Hakan ARSLAN   “Bilyalı Rulman Yuvarlanma Elemanı Kusurunun Titreşim Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”,    Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi’, Cilt:13, Sayı:2, 2007.
7. Murat Yegengil, Hakan ARSLAN, Ata Sevinç   Örnek bir Tedarik Zincirinin Sistem Dinamikleri Yaklaşımı ile Modellenmesi,   Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi,Cilt:3, Sayı:1, Sayfa:2-11, Ocak 2011.
Uluslararası Bildiriler
1. Ertuğrul ÇAM, Sadettin ORHAN, Murat LÜY, Hakan ARSLAN ve Şerafettin EREL,   “Defect Analysis in Different Alloying Brass Beams Using Non-Destructive Technique”,    4 th International Conference on Electrical and Electronics Engineering,.Cilt B, Sayfa: 195-198, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 7-11 Aralık 2005, BURSA. 
Ödül,Patent vs.
2008 Tübitak Yayın Teşvik Ödülü    ,    
Ulusal Bildiriler
1. Hakan ARSLAN   “Bilyalı Rulman Elamanlarındaki Bölgesel Yüzey Kusurlarının Titreşim Analizi Metodu Kullanılarak İncelenmesi”,   13. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Cilt 1, Sayfa 57-68, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 07-09 Haziran 2007, SİVAS.
2. Hakan Arslan ve Hira Karagülle   “Tahribatsız Vuruş Testinin Beton Borularda Sonlu Elamanlar Programı ile İncelenmesi”,    8. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu, Fırat Üniversitesi Müh. Fak. Makine Müh. Böl., 17-19 Eylül 1997, ELAZIĞ.
3. Şerafettin Erel, Sadettin Orhan, Hakan Arslan    “Mekanik Titreşimlerin Lazerle Algılanmasında Son Gelişmeler”,    UMTS 2001 10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Cilt 2, Sayfa 605-609, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Bölümü, 12-14 Eylül 2001, KONYA.
4. Hakan Arslan, Murat Yeğengil, A. Vural Örsdemir ve Yusuf Meder   KIRIKKALE MAKİNA VE TECHİZAT İMALATI SANAYİNİN SORUNLARI VE ÖNERİLER,    21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu”, Sayfa: 39-51, 13-14 Mart 2008, KIRIKKALE
5. A. Vural Örsdemir, Hakan Arslan, Murat Yeğengil, ve Filiz Keskin   KIRIKKALE MOBİLYA VE DEKORASYON İMALATI SANAYİNİN SORUNLARI VE ÖNERİLER,    21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu”, Sayfa: 95-106, 13-14 Mart 2008, KIRIKKALE
6. Öznur DUMAN, Mustafa YÜZÜKIRMIZI, Hakan ARSLAN   MAKİNELERDEKİ DÜZ DİŞLİLERDE OLUŞAN HATALARIN TESPİTİ,   YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 31. ULUSAL KONGRESİ, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Sayfa: 192-202, 05-07 Temmuz 2011, SAKARYA.
Atıflar
Amezquita-Sanchez J. P.,Cabal-Yepez E.,Romero-Troncoso R.J.,Osornio-Rios R. A.,Garcia-Perez A.   Determination of system frequencies in mechanical systems during shutdown transient,    Journal of Scientific and Industrial Research, Vol.69(06) [June 2010]
C. Rodriguez-Donate, RJ Romero-Troncoso, E. Cabal-Yepez, A. Garcia-Perez, RA Osornio-Rios   Wavelet-based general methodology for multiple fault detection on induction motors at the startup vibration transient,    Journal of Vibration and Control, Vol:17, P:1299, 2011
Qinghua HUa, Sier DENG, Hongfei TENG    A 5-DOF Model for Aeroengine Spindle Dual-rotor System Analysis ,    Chinese Journal of Aeronautics, Volume 24, Issue 2, April 2011, Pages 224–234
Matej Tadina, Miha Boltežar   Improved model of a ball bearing for the simulation of vibration signals due to faults during run-up,   Journal of Sound and Vibration, Volume 330, Issue 17, 15 August 2011, Pages 4287–4301
P. K. Kankar, Satish C. Sharma, and S. P. Harsha   Fault Diagnosis of High Speed Rolling Element Bearings Due to Localized Defects Using Response Surface Method,    Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Vol: 133, Issue: 3, pp:14, 2011. 
Alanında Yayınlarla ilgili etkinlikler
Proje Yürütücüsü   Hafif Silahlar için Susturucu Tasarımı,    SANTEZ Projesi
Bilimsel Toplantı Düzenleme
Hakan Arslan   SEMPOZYUM EDİTÖRÜ,    21 YÜZYILIN BAŞINDA 2. KIRIKKALE SEMPOZYUMU